Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Dátum, Link Település újságban írt neve Település jelenlegi neve Részlet a cikkből Tárgyszó Cikk helye
Zala-Somogyi Közlöny 1862.08.01. Gelyse Gelse Segítségre sietett, de nem sokára vissza kellett fordulniok tűz 6. oldal, 1. hasáb 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1864.02.20. Gelse Gelse Csertán Sándor életrajza temetés 12. oldal, 1. hasáb
Zala-Somogyi Közlöny 1864.07.20. Gelse Gelse A „keleti marhavész” ismét kitört Zala-megyében, Gelsén marhavész 13. oldal, 1.hasáb közepe
Zala-Somogyi Közlöny 1864.07.20. Gelse Gelse Lábát törte a jegyző lábát törte a jegyző 13. oldal, 3. hasáb 10. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1864.08.01. Gelse Gelse Zalamegyében a keleti marhavész még tart a keleti marhavész 3. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1864.08.20. Gelse Gelse A marhavész-ragályának természete és tulajdonsága marhavész 10. oldal, 2. hasáb közepe
Zala-Somogyi Közlöny 1865.08.20. Gelse Gelse A gelsei bucsun, a bíró fia agyonveretett haláleset 10. oldal, 4. hasáb 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1865.09.01. Gelse Gelse Egy házba villám csapott, egy ember életét fosztá meg haláleset 2. oldal, 3. hasáb Hírek rovat 9. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1865.11.10. Gelse Gelse Távsürgönyi állomás nyílt távsürgőnyi állomás nyílt 7. oldal, 3. hasáb 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1866.03.01. Gelse Gelse A falu végén döglött állatok tetemei szerte döglött állatok 2. oldal, 1. hasáb közepe
Zala-Somogyi Közlöny 1869.06.12. Gelse Gelse A mozdony zúzott szét egy embert hullát találtak 7. oldal, 2. hasáb alulról az 5. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1870.04.09. Gelse Gelse Megalakult az iskolaszék iskolaszék 7. oldal, 3. hasáb közepe
Zala-Somogyi Közlöny 1870.04.30. Gelse Gelse Tanügyi közlemény Tanügyi közlemény 16. oldal, 3. - 4. hasáb
Zala-Somogyi Közlöny 1870.07.30. Gelse Gelse a posta expeditor föbe lötte magát öngyilkosság 20. oldal, 4. hasáb 7. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1871.04.08. Gelse Gelse Tapasztalatok Zalamegyében kirándulás Gelséről Pölöskefőre kirándulás 41860. oldal, 3. hasáb közepétől, folytatás a 4. hasábon és a 9.oldal 1.hasáb
Zala-Somogyi Közlöny 1872.12.19. Gelse Gelse A vasuti sinre egy igen sulyos tuskót czipelt baleset 35. oldal, 2. hasáb 5. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.03.02. Gelse Gelse Nagy tűz volt s 10 ház égett le tűz 3. oldal, 3. hasáb 6. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1873.07.20. Gelse Gelse A fát össze perzselte s egy közelében dolgozó egyén megszédült villámcsapás 23. oldal, 2. hasáb 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.01.01. Gelse Gelse Gelsei szőlőhegyen egy pincét karácsony éjjel felgyújtottak gyújtogatás 2. oldal, 4. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.06.25. Gelse Gelse Egy pinczébe leütött a villám villám 27. oldal, 3. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1874.07.12. Gelse Gelse Ismét tüzeset volt, leégett egy pajta, és egy istálló tűzeset 16. oldal, 4. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.02.04. Gelse Gelse Gelsén nagy tüz volt, elégett 22 ház tűzeset 3. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.10.31. Gelse Gelse Szőlőhegyről hazajövet az uton halva találtatott haláleset 35. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.05.25. Gelse Gelse Gelsei lakósnak kutjába beleesett baleset 27. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1876.06.15. Gelse Gelse A gazda észrevette a tetteseket gyilkosság 18. oldal, 3. hasáb utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1877.10.28. Gelse Gelse Az oltók megjelenésének köszönhető tűz 31. oldal, 1. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1878.08.29. Gelse Gelse A szölöhegyben az erős jégeső sok kárt tett jégeső 2. oldal, 3. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1879.02.20. Gelse Gelse Az idnóház termében batyúbál tartatik batyúbál 3. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1879.05.18. Gelse Gelse Gelsén tüz volt, elégett 11 ház tűzeset 3. oldal, 2. hasáb 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1879.12.04. Gelse Gelse Másodtanitói állomás rendszeresittetett határozat új iskolai rendszerről 3. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.01.08. Gelse Gelse Lesz dolga a hat erős kopónak. bérlés 11. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.02.26. Gelse Gelse Birót egy doronggal agyonverte az istállóban gyilkosság 31. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.02.29. Gelse Gelse A tettes fogva van s mint halljuk elfogás 34. oldal, 2. hasáb alulról a 2 bekezdés
Zalai Közlöny 1880.03.14. Gelse Gelse Szerelmi eset historiajában tárgyalás 14. oldal, 4. hasáb alulról az 5.bekezdés
Zalai Közlöny 1880.05.23. Gelse Gelse Oly lélek emelő jelenetnek volt szemtanuja, melyet fennállása óta nem látott soha temetés 26. oldal, 2 hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1880.07.11. Gelse Gelse Egy nagy óriási hordót készittet a gráczi kiállításra óriási hordó 15. oldal, 1. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.10.07. Gelse Gelse Nem szüretelt, pedig sok szőleje termett, ez Gelsei-Gutmann Henrik ur nem szüretelt 8. oldal, 2. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.11.11. Gelse Gelse Gutmann Izidor ur Bécs egyik legszebb s gazdag hölgyével köt örök frigyet családi ünnepély 10. oldal, 3. hasáb a Helyi hírek rovatban a 3. hír
Zalai Közlöny 1881.02.06. Gelse Gelse Sommer Sándort, nejét és 12 éves fiát rablók meggyilkolták gyilkosság 7. oldal, 4. hasáb 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.02.10. Gelse Gelse Gyakorlott kezünek kellett a gyilkosságot elkövetni, mert a nyakvágások rögtöni halált gyilkosság 11. oldal, 3. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.02.24. Gelse Gelse Az első pillanattól kezdve gyanusnak feltünt Herzfeld Samu mészáros legény kivallotta gyilkosok elfogása 27. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.07.07. Gelse Gelse Rémgyilkossági bűnügy végtárgyalása f. évi aug. 22 és 23. végtárgyalás 7. oldal, 2.hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.08.25. Gelse Gelse Az elnök 9 órakor megnyitja a gyűlést, pár szóval rablógyilkosság végtárgyalása 26. oldal, 1. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1881.08.25. Gelse Gelse Szommer Berta kisasszony tanuképen megjelent s előadta amit tudott tanu vallomás 27. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.08.28. Gelse Gelse Elnök: Felszólítom magát az igaz és töredelmes vallomásra rablógyilkosság végtárgyalása 2. 29. oldal, 3. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1881.08.28. Gelse Sziget Gelse Nagy tűz volt Gelse Szigeten aug. 20-án éjjel tűz 31. oldal, 2. hasáb alulról a 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.09.04. Gelse Gelse Vádlottak kihallgatása után következvén a tanu kihallgatás rablógyilkosság végtárgyalása 3. 6. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.09.11. Gelse Gelse Miután védenczem felfogadta társait a rablásra, ezekkel egyenlően büntethető rablógyilkosság végtárgyalása 4. 13. oldal, 3. hasáb a cím
Zalai Közlöny 1881.09.15. Gelse Gelse Ezek oly lélektani következtetések s a fennforgó körülmények által igazolt tények rablógyilkosság végtárgyalása 5. 17. oldal, 5. hasáb a cím
Zalai Közlöny 1881.09.18. Gelse Gelse Harmadik védbeszédet SEBESTYÉN LAJOS ügyvéd tartotta rablógyilkosság végtárgyalása 6. 21. oldal, 5. hasáb a cím
Zalai Közlöny 1881.09.22. Gelse Gelse TUBOLY VIKTOR védő ügyvéd emelkedett, lelkesül. hangon tartott rablógyilkosság végtárgyalása 7. 26. oldal, 1. hasáb a cím
Zalai Közlöny 1882.07.13. Gelse Gelse A villám agyonsulytott egy embert haláleset 15. oldal, 2. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.08.20. Gelse Gelse A gelsei rablógyilkosság ügyében póttárgyalást rendeltek el póttárgyalás 23. oldal, 3. hasáb 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1883.05.03. Gelse Gelse Kiirtották az összes fát faírtás 3. oldal, 1. hasáb 10. bekezdés
Zalai Közlöny 1883.06.21. Gelse Gelse A gelsei rablógyilkosság végtárgyalása tárgyalás 24. oldal, 5. hasáb közepe
Zalai Közlöny 1883.06.24. Gelse Gelse A gelsei rablógyilkosság végtárgyalása, folytatása tárgyalás 28. oldal, 2. hasáb közepe
Zalai Közlöny 1883.07.12. Gelse Gelse A gelsei rablógyilkosság végtárgyalása végtárgyalás 18. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1884.07.31. Gelse Gelse A gelsei oltár a napokban félig leégett tűz 34. oldal, 4. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1884.10.16. Gelse Gelse A hétfői országos vásárban egy darab kanavászt akart lopni lopás 18. oldal, 5. hasáb a Hírek rovatban az 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1885.01.24. Gelse Gelse Herzfeld Samut, a gelsei rablógyilkost, f. hó 21-én szállították a helybeli fogházból rablógyilkos átszállítása 18. oldal, 5. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1885.09.26. Gelse Gelse Elragadtak a lovak egy gelsei embert baleset 14. oldal, 5. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1885.10.03. Gelse Gelse A gelsei segéd tanítói állomás megüresedett tanító hely üresedett 3. oldal, 1. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1885.11.21. Gelse Gelse A szabari posta szállítmányát Gelsén és Orosztonyon át kapja posta szállítmány 11. oldal, 3. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1885.11.21. Gelse Gelse Megválasztott körorvos aligha meg nem bánta a dicsőséget megválasztott orvos 11. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1886.01.23. Gelse Gelse Egy gelsei lakost fadöntés közben egy visszaütődött ág oly mértékben megütötte, hogy meghalt haláleset 16. oldal, Hírek rovat 5. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1886.04.03. Gelse Gelse A gelsei iskolaszék újból alakult iskolaszék 3. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.02.12. Gelse Gelse A gelsei ifjuság tánczkoszorucskát tart táncest 6. oldal, Hírek rovat 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.10.01. Gelse Gelse Malac által megölt gyermek malac ölt gyermeket 2. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.12.10. Gelse Gelse Boldogasszony napján a „lurdi szüszmária” szobra lett felszentelve szobor felszentelése 6. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.03.31. Gelse Gelse A hahóti erdőségben a gelsei csendőrség elfogta Venczel Mihály évek óta körözött fegyveres csavargót elfogott rabló 21. oldal, 1. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.05.12. Gelse Gelse Neuszidler János május 6- án tartotta a szükebb családi körben menyegzőjének negyedszázados évfordulóját ezüst lakodalom 8. oldal, 5. hasáb a Hírek rovatban alulról a 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.10.20. Gelse Gelse Tűzoltó-egylet alakult: elnöke Stingly körjegyző tűzoltó egylet alakult 11. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1889.02.23. Gelse Gelse Február hó 17-én a gelsei izr. népiskola könyvtára javára rendezett adománygyűjtő táncestély 16. oldal, 4. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1889.02.23. Gelse Gelse Gelsén tüzoltó egylet alakult elnöke Stingl Károly tűzoltó egylet alakult 17. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1889.03.16. Gelse Gelse Két helyen is tűz ütött ki a napokban, de csakhamar eloltatott tűz 11. oldal, 1. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1889.08.10. Gelse Gelse Tűzoltó- egylet felszerelésének javára tartandó nyári tánczmulatságra meghívó 6. oldal, 3. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1889.08.24. Gelse Gelse Ugy látszik a gelsei önk. tűzoltó egyletet szereti az Isten tűzoltó mulatság 18. oldal, 4. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1889.08.31. Gelse Gelse A f. hó 18-án tartott és oly szép sikerrel járt vigalmon felülfizettek tűzoltó mulatság sikere 24. oldal, 5. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1890.02.15. Gelse Gelse Tüzoltóegylet tánczmulatsága táncmulatság 10. oldal, 5. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1890.06.07. Gelse Gelse Önk.tüzoltók tánczmulatságot rendeztek táncmulatság 2. oldal, 4. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1890.06.21. Gelse Gelse Kitünően sikerült a juniális táncmulatság 10. oldal, 4. hasáb Hírek rovat 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1890.12.20. Gelse Gelse Az istállóban bosszuból agyonlőtte bátyját testvérgyilkosság 11. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.01.10. Gelse Gelse Egy személy vonat ment bele a pályaudvaron tolató tehervonatnak vonatbaleset 7. oldal, 2. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.02.21. Gelse Gelse Ő Felsége a király 50 forintot adományozott adományzás 11. oldal, 1. hasáb Hírek rovat 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.03.21. Gelse Gelse Körjegyzövé a pacsai szolgabirósági irnok választatott meg körjegyző választás 8. oldal, 4. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.04.04. Gelse Gelse Az önk.tüzoltó egylet tisztujitó közgyülést tartott tisztújító közgyűlés 2. oldal, 5. hasáb 9. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.06.13. Gelse Gelse Az önk.tüzoltó egylet tisztikara tánczvigalmat rendez táncest 8. oldal, 5. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.06.20. Gelse Gelse Tüzoltók mulatsága mulatság 15. oldal, 4. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.06.20. Gelse Gelse A gelsei kántortanitó elhunyt halálozás 15. oldal, 5. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.06.27. Gelse Gelse Nyári mulatságot elrontotta az eső mulatság 18. oldal, 5. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.08.01. Gelse Gelse A megüresedett kántortanitói állásra 46 pályázó jelentkezett kántortanítói állás 3. oldal, 1. hasáb Megyei rövid hírek 1. hír
Zalai Közlöny 1891.09.05. Gelse Gelse Tanitó állás betöltése tanítói állás 6. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1892.07.02. Gelse Gelse A gelsei önk. tűzoltó egylet felszerelése javára 1892. julius hó 10-én vasárnap nyári mulatság 2. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.06.03. Gelse Gelse Május 31 én volt a r. kath. templom ünnepélyes alapkő letétele alapkő letétel 2. oldal, 1. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.06.03. Gelse Gelse Tűz volt hó 18-án Gelsén tűz 2. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.03.10. Gelse Gelse Titokzatos büntény bűntény 6. oldal, 5. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.02.09. Gelse Gelse Szent áldás áldás 7. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.05.18. Gelse Gelse Tanitói járáskör tavaszi közgyülést tartott közgyűlés 10. oldal, 4. hasáb 9. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.06.12. Gelse Gelse Önk.tüzoltó-egylet zártkörű tánczmulatságot rendez táncmulatság 12. oldal, 3. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.06.29. Gelse Gelse Az önk.tüzoltó-egylet tánczmultsága pompásan sikerült táncmulatság 20. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.02.15. Gelse Gelse Fényes esküvő esküvő 15. oldal, 3. hasáb Hírek rovat 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1897.04.03. Gelse Gelse Megunta ezt a földi életet és megakart tőle válni öngyilkossági kísérlet 3. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1897.06.26. Gelse Gelse Igen sikerült mulatságot rendezett f. hó 20-án a gelsei önkéntes tüzoltó- egyesület mulatság 16. oldal, 5. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1898.08.06. Gelse Gelse Cuppon Károly és Ferenc, gelsei lakósok és jó testvérek, akik nem rég jutottak örökségökhöz testvér viszály 3. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1898.09.10. Gelse Gelse Gelsén Kohn Pálnál szolgálatban volt Lohr Katalin kárára többféle ruhanemüt elloptak lopás 7. oldal, 3. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1899.01.07. Gelse Gelse M. hó 29.-én volt Gelsén a megyei törv. hatós. bizottsági tagok választása megválasztás 3. oldal, 1. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1900.06.30 Gelse Gelse Néhány legény danolással mulatta az időt, később összevesztek haláleset 23. oldal, 1. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1900.08.25 Gelse Gelse Gelsei legények kimentek a szőlőhegybe, hogy gyümölcsöt lopjanak. A szőlőpásztor az egyiket agyonlötte haláleset 15. oldal, 3. hasáb 4. bekezdés