Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
143.55 KB
2008-05-08 15:27:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
323
3367
Rövid leírás | Teljes leírás (10.06 KB)

Gelse - Ki kicsoda Zala megyében 2005 190-192old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Gelse


Gelse, a jellegzetes szalagtel-kes, 1210 lelkes, úgynevezett úti falu, Nagykanizsától 17 ki-lométernyire északra fekszik. A Közlekedési helyzete viszonylag kedvező, vasúti ösz-szekötetése van Nagykanizsa-Zalaegerszeg, Szombathely-Pécs irányába. Köz-úton is jól megközelíthető. 6,7 kilométer hosszú belterületi útjai végig aszfaltburkolatnak. 100 szá-zalékosan kiépített a villany-, az ivóvíz-, a csatorná-éi földgázhálózata. 380 családnak telefonja is van. Az elmúlt években megtörtént a faluközpont újjá-építése. Virágszigetet, autóbuszvárót, parkolót ala-kítottak ki. A településen hét kilométer hosszú zárt-kerti mezőgazdasági feltáró aszfaltos út épült, s megvalósult a Petőfi Sándor utca aszfaltozása és belvízelvezetése.
Kiépült a csillagpontos kábeltelevízió-hálózat is. A falu-Tv csatornán minden hónap utolsó hétfőjén élő adásban közvetítik a település életével kapcso-latos eseményeket. Az intézményvezetőkkel, a ci-vil szervezetek vezetőivel, képviselőkkel készül a műsor, miközben a helyiek reagálásait is várják te-lefonon.
A zalai viszonyok közt népes településen 14 kisebb-nagyobb vállalkozás működik. Többsé-gük kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet folytat.
A Március 15. Gazdálkodók Szövetkezete, amely mezőgazdasági növénytermesztéssel, állattenyész-téssel, mezőgazdasági szaktanácsadással és keres-kedelmi tevékenységgel foglalkozik, 1993-ban át-alakult, vezetője Harangozó Zoltán igazgatósági elnök.
A településen szép számmal működnek kereske-delmi egységek, így a Közép-Zalai Áfész élelmi-szer- és vegyesboltja, az ABC Áruház (Kossuth La-jos u. 79.) és egy élelmiszerbolt (Kossuth L. u. 159).
További üzletek: Mini-Market Élelmiszerbolt (Kossuth L. u. 97., vezetője: Kalamár Istvánná), Mód és Társai Bt. élelmiszerboltja (Kossuth L. u. 10., vezetője: Mód László), ÁMOR Eszpresszó (Kossuth L. u. 141. 1998., tulajdonosa Fritz Lász-ló, bérlője Nincsevics Lstván Gelse, Rákóczi F. u. 4.) Korona Söröző (Arany J. u. tulajdonos, vezető: Kovács Ferenc Gelse, Kossuth L. u. 131.). Eszp-resszó (Kossuth L. u. 77., vezetője: Bíró Zoltán), Gazdabolt (Kossuth L. u. 55., vezetője: Hajmás Antal).
Van takarékszövetkezet (Kossuth u. 35., vezetője: Hajdú Lászlóné),posta (Kossuth L. u. 105.). Abe-tegek orvosságaikhoz az Őrangyal Gyógyszertár-ban juthatnak hozzá (Kossuth u. 30., vezetője: Ta-kács Lászlóné).
Az ingázók Nagykanizsára a Tungsram Rt.-hez, a Kögázhoz, a Kanizsa Trend Kft. -hez, a Bonbonetti-hez, a kórházba, valamint a zalaegerszegi Flextronicshoz járnak dolgozni. A munkanélküliség aránya 8-10 százalék. A településen az elmúlt 4 évben évente 4-5 fő közmunkást foglal-koztatott az önkormányzat. A településen 15 tantermes, modern torna-csarnokkal rendelkező, kör-zeti feladatokat is ellátó álta-lános iskola működik (igaz-gató: Horváth Dezső). Az intézmény Weöres Sándor nevét viseli. Az elmúlt évek-ben megtörtént felújítása, bővítése, informatikai és
190nyelvi labor kialakítása. A régi tantermeket is fel-újították, illetve a régi iskola egy részét elbontot-ták. A megmaradt régi iskolarészben Will Hubert Afrika-kutató kiállítását tervezik.
A...